Privacyverklaring Gastouderopvang het Zeepaardje
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.


Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Jacqueline Laros. De eigenaresse van Gastouderopvang het Zeepaardje, gevestigd in Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53515889

Persoonsgegevens
Waarom ik jouw gegevens bewaar. Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Jacqueline Laros van Gastouderopvang het Zeepaardje en vraagouder.Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op het opvangen van jouw kinderen. Zie je er na een kennismakingsgesprek alsnog van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht je na een kennismakingsgesprek ja zeggen om opvang hier te krijgen, dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord. Mijn site is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een betrouwbare server en vertrouw op bescherming en gebruik voor zover ik weet geen cookies.

Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik iets over jou of je kind op of bewaar iets wat je kindje bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming – tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Foto’s en video opnamen
Alle foto’s en video opnamen geplaatst op mijn website/ andere sociale media, worden geplaatst met schriftelijke toestemming van de ouders/ verzorgers.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk en voor zo lang de opvang duurt.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag mij hierover altijd aanspreken.

happykids7.jpg

AVG

12-10-18-4219.jpg

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

+ Forest Hills Elementary

+ Hollywood Central Elementary

+ Horizon Elementary

+ Lake Forest Elementary

+ Village Elementary

+ Watkins Elementary

+ Hollywood Central Elementary

+ Silver Lakes Elementary

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////